Sterven op Aarde is relatief, echt waar :-))

Geplaatst op Geplaatst in hoofdcategorie

Sterven op Aarde is relatief, echt waar…. ~ 🙂
 

“ Rij er morgenochtend maar naar toe, ze kan wat hulp gebruiken… je wordt geroepen…. “, hoorde ik die stille, zachte stem van binnen tegen me zeggen. ” Ja!” voelde ik sterk, morgenochtend ga ik!

 

Je kent het wel, die rustige, liefdevolle stem van binnen die hoorbaar is wanneer je even de rust hebt vindt. Die prikkelende en omhullende vibratie die de Aha’s en Wow’s komt brengen, de eyeopener laat horen en het zetje in de goede richting geeft. Dit is het contact met jouw ziel. Jouw ziel die zoveel wijzer is dan het hoofd omdat zij verbonden is met een groter geheel. Jouw hart die als bemiddelaar voor de ziel richting wijst. Dit hart speelt een hoofdrol bij sterven….

Want de ziel leeft een periode in een lichaam maar is volledig afhankelijk van de menselijke bewoner. Gaat deze mens zich tijdens het leven verbinden met zijn ziel?

Het ging over een demente vrouw, begin 70, worstelend in een gesloten afdeling in het verpleeghuis met haar lichaam wat het opgaf maar een geest die niet wist hoe te handelen…. Vechten tegen de dood. Morfine die niets lijkt te doen. Onrust die aan iedereen knaagt… en de tijd neemt zijn ruimte. Met haar man had ik een warm lijntje, een mooie verbinding en hartverwarmend gesprek zonder woorden. Hij was reeds 20 jaar overleden maar nog zo aanwezig….

Naast mijn individuele sessies met cliënten in mijn praktijk in Deventer en Den Haag, bezoek ik ook oudere mensen die niet meer in staat zijn te reizen maar wel behoefte hebben aan inzicht en een helikopterview over hun leven. Het is een doeltreffende en liefdevolle manier begrip te krijgen over je eigen leven en hierdoor ook los te kunnen laten. Ontspanning en vergeving doen ons goed, zeker als je in de laatste fase terecht bent gekomen.

Vaak is het zo dat aan het einde van jouw leven, het verleden de revue passeert en je je af kunt vragen waarom het is gegaan zoals het is gegaan. Wanneer onopgeloste issues of problemen in relaties nog een rol spelen, help ik graag thema’s in een groter perspectief te plaatsen en verbanden te zien. De juiste, werkelijke plattegrond van het heelal biedt richting en inzicht in het unieke zielsplan en geeft antwoord op grote levensvragen. De ziel heeft een zielsplan. Het leven stopt via een uitstekend geregisseerd moment, zoals van te voren bedacht en uitgekozen. Via de zielshoroscoop kun je duidelijk en helder inzichtelijk maken, hoe, waarom en wanneer de ziel zich veder kan ontwikkelen in een andere dimensie (en dus zal sterven op Aarde)

Op het moment dat wij sterven is enige discipline en bewustzijn wenselijk. Als door trauma’s, emotionele of lichamelijke pijn, het contact met de ziel niet gemaakt kan worden, is het vaak moeilijk zich over te geven aan de terugreis naar gene zijde. De ziel verlaat vanuit de onderzijde van het lichaam langzaam het lichaam waarna zij via de kruin uiteindelijk het laatste contact met het lichaam loslaat. Vaak neem ik waar dat met name het bekken en zonnevlecht geblokkeerd is waardoor het loslaten van het emotioneel lichaam een slopend proces wordt. Bij een onbewuste mens, de mens die zegt, “ dood is dood” , “ hierna is er niets meer” , staan ook de engelen werkeloos aan de kant en kunnen ook dierbaren aan gene zijde weinig betekenen in deze doodsstrijd. Respect voor de vrije wil en keuze van de ziel is een universele wet die met liefde wordt gerespecteerd. Ook hier op Aarde horen wij hier gehoor aan te geven.

De bewustere mens met meer lichtkracht kan echter wanneer er contact kan worden gemaakt met de ziel van de patiënt, een beweging op weg helpen in dit stervensproces. Het energetische werk kan dan een bron van troost, ontspanning, verlichting en voortgang zijn.

Energie is beweging. De hogere, verfijndere energie kan de lagere altijd bereiken…. de liefde is altijd sterker dan de angst…. bewustzijn komt niet alleen binnen via het brein maar juist ook via het etherlichaam en energetische rasters van mensen.

De volgende ochtend reed ik richting Utrecht. Enig voorwerk gedaan en met wat snelheid op weg. Ik voelde me rustig maar gedreven, omhuld en gedragen. Zonder persoonlijk doel wilde ik graag aanwezig zijn bij haar lichaam en ziel en een bemiddelaar vormen naar die lichtere status van zijn, het hiernamaals. Haar man die me zo dierbaar was en me had geroepen, was voelbaar aanwezig. 

Daar was ze. Een vrouw die al dagen morfine kreeg aangeboden, worstelde met haar lijf, niet meer kon spreken, niet meer aanwezig leek te zijn maar toch niet kon sterven…. Ze was ver weg maar toch zo dichtbij… Haar dochters in de kamer naast haar bed, verdrietig, in hun eigen emotie verzakt en niet in staat contact met haar te maken maar wel aanwezig…. moe en onwerkelijk. Geen contact met hun moeder. Geen oog voor het energetisch proces, want dat hadden ze nooit geleerd.

Ik keek naar het lichaam van deze vrouw. Deze vrouw die tijdens haar leven in een soort verweer en alertheid had geleefd. De mensen om haar heen ervaarden haar tijdens haar leven als een kritische vrouw. Misschien kreeg je er weer van langs, je wist het niet! Gelukkig zou ik bijna zeggen, werd zij dement. Hierdoor verloor zij veel controle en kon haar lichaam opgestapeld verdriet en onvermogen ontladen. Ze werd zachter, liefdevoller en aanhankelijker dan ze in haar leven ooit was geweest.

Ze begon automatisch te verwerken wat er geblokkeerd was geraakt. Maar haar tijd in dementie was te kort geweest om alle pijn die opgeslagen was in haar lichaam, te ontladen.

Haar lichaam nam ik waar als een klein veld vol zwarte vlekken maar ook ijle energie. Ik zag stijve en verharde stukjes energie in haar uitstraling die licht niet toelieten. Ik keek nog een keer en dacht, “ dit kan in een kwartier gebeurd zijn… als we (zij en ik) ons samen open stellen is er niet veel tijd meer nodig. De arts en haar (klein)kinderen ontkenden mijn constatering en vertelden dat het nog dagen zou duren….

Ik vroeg de dochters 10 minuutjes weg te gaan en beloofde ze tijdig te roepen… Ze geloofden me niet maar gingen wel.

We kregen contact, met eerbied en veel respect voor de vrijheid van haar ziel, vroeg ik haar licht en bewustzijn toe te laten. Ze stemde toe en glimlachte… Ik nodigde de wind uit, liet kristallen, geometrische vormen van amethist en mijn tachyon doek zijn werking doen en begon een krachtige meditatie…  via haar eigen zon en uitnodiging haar ziel contact te laten maken met haar persoonlijke energieveld, kwam het energieveld in beweging en ontstond licht en verlichting.”

 Al snel nam ik meer berusting waar. Onze kosmische vrienden konden dichterbij komen, haar gezicht liet zich verder ontspannen…. haar wilskracht nam af en een grotere verbinding kon gemaakt worden.  Ik attendeerde haar op haar overleden man die stond te stralen en op haar stond te wachten en andere vele dierbaren. Ze had het werkelijk nog niet door gehad tot dat moment. Ik herinnerde haar aan dat prachtige retraite oord waar ze naar toe zou kunnen gaan en toch in verbinding kon blijven met haar (klein)kinderen op Aarde en wees haar de mogelijkheden en prettige opties die in het vooruitzicht lagen. Ze pakte het op en voor ik het door had, zag ik haar kruinchakra openen en begon ze haar “ weg naar buiten” !

Op tijd waren haar dochters aanwezig en vervolgde ze haar reis in bijzijn van Aardse en kosmische vrienden. Niemand kon de rust en voortgang bevatten die zichtbaar was, haar sterven zo onverwacht snel gekomen. Je begrijpt misschien hoe er naar me gekeken werd….

Er was een hartverwarmende lichtbel zichtbaar, sereen en kwetsbaar, die omhuld werd en meegenomen. Nog een klein gouden koordje zichtbaar naar het lichaam, dun maar belangrijk. 

Zie hier de noodzaak het lichaam na sterven een paar dagen met rust te laten. Een uitvaart dient niet te snel plaats te vinden! Afhankelijk van het bewustzijn van de gestorvene, is een aantal dagen wenselijk om de ziel te laten acclimatiseren aan gene zijde.

 Het was ontroerend en zo teder, zo liefdevol en zo licht haar te zien vertrekken. En de brede glimlach van haar man, vol dank en liefde naar mij en mijn kosmische vrienden/gidsen, wauw…. ik vergeet het nooit!

Het was prachtig om waar te nemen hoe eenvoudig het lichaam en ziel kon schakelen wanneer inzicht kon worden aangereikt. Soms dient de ziel even geholpen te worden met het vrij maken van ego en emotie. Het verbindingsstuk is niet ver weg. Het vraagt iets meer kracht dan de patiënt zelf, een focus op liefde en lichtkracht en overgave naar het grotere kosmische lichaam. Bemiddelen lukt alleen wanneer je je eigen persoonlijkheid uitschakelt en volledig vanuit liefde en empathie handelt. Want dan bevindt je je in het veld waar ook de ziel huist….. Verbonden met een groter geheel…..

Ik wens dat dit verhaal jou zal inspireren.

Dat je wellicht een bredere en grotere kijk krijgt op het stervensproces en ook hier de betrekkelijkheid van in ziet. Geboren worden op Aarde is de meest intense en meest stressvolle ervaring. Sterven is relatief minder zwaar.

Jouw veld is tenslotte uniek maar verbonden met jouw sterrenthuis, jouw afstemming en frequentie. Je bent dichterbij jouw thuis dan je denkt…

Iedere nacht ont-moeten we ons thuisfront… mits we diep slapen en zonder alcohol en/of andere middelen de nacht ingaan…. De banden verbreken nooit. Je kunt überhaupt nooit alleen zijn op Aarde. En weet dat als dat moment daar is, dat jij jouw programma hebt volbracht op Aarde, alle hulp en kracht aanwezig is jouw reis te kunnen maken.

Met dank en liefde, groet ik jullie en dank ik voor de interesse in mijn gepassioneerde astrologische werkwijze. Tot ziens onder de sterren!

 

Universe Astrology zwaan

Lia Ouendag

www.universeastro.nl info@universeastro.nl

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons en

Geef een reactie