Bomentaal en de Eikenprocessierups

Geplaatst op Geplaatst in hoofdcategorie

Beste lezer, mede Aardebewoner,

De natuur geeft een signaal af. Net als ons lichaam spreekt de natuur boekdelen! Universe Astrology is sterk verbonden met de taal van de natuur. De kosmos en het leven op Aarde zijn één energetisch netwerk en een beweeglijke eenheid.

Graag licht ik daarom vanuit de universele taal van de Astrologie toe, wat verband is tussen Bomentaal en collectieve ontwikkelingsprocessen.

 

Wat willen de bomen vertellen?

En wat is er aan de hand met de bomen in NL?

 1. Essensterfte door een schimmel die zich asexueel kan blijven voortplanten (er zou nog geen 5% van de Essen in NL over blijven is de verwachting)
 2. De Buxus wordt aangevallen door een rups, specifieke rups die alleen de buxus lekker vindt
 3. De Eik met zijn rups vraagt aandacht, deze rups veroorzaakt langdurige jeuk bij de mens maar schaadt de boom zelf niet, toch is de rups een belager die de Eik specifiek bewoond en niet zomaar de Eik heeft uitgekozen.

Natuurkracht

We weten dat bomen bezield zijn, een eigen taal spreken en hun specifieke kracht en energie met hun omgeving delen. Bomen zijn niet alleen met elkaar maar ook met hun omgeving verbonden en spelen een grote bemiddelende rol tussen “ hemel “ en Aarde. De boom bezit een stille kracht waar we als mens niet alleen afhankelijk van zijn (zuurstof) maar ook energetisch door gevoed en omhuld worden. Bomen vangen informatie op en aarden ons door te verbinden met de grond. De boom is een sociaal wezen. De bomen zorgen voor elkaar, overleven omstandigheden waar we als mens niet tegen zijn bestand en gaan ook gezamenlijk dood…. Grote groepen bomen hebben hun eigen, specifieke rol en taak in de omgeving waar ze aanwezig zijn.

 

Een boom heeft net als ieder ander levend wezen een energieveld om zich heen. De kleine boom een klein energieveld, de grote boom een groot energieveld. Afhankelijk van de actuele staat kan dit energieveld wisselen. In het centrale energieveld van een boom bevinden zich meerdere energieclusters. Deze energie-as heeft aan de onderzijde een verbinding met de aarde en in de kruin een verbinding met de kosmos. Een boom vormt op die manier een aards-kosmische antenne. Ze zijn een sterke bemiddelaar voor kosmische energie en bijbehorende nieuwe informatie. Bomen filteren en verfijnen daarnaast ook bv. straling. Je kunt aan bomen iets aflezen over de sfeer en de energetische huishouding van hun gebied. Net als het lichaam van de mens die vertaalt wat de ziel wil vertellen.

 

Bomen en planeten

De diverse energieën behorend bij een boomsoort, corresponderen met planeten en bijbehorende drijfveren en energieën. Wanneer je een eik naast jouw huis hebt staan, geeft dat een andere sfeer en grondtoon dan wanneer de Iep je mag vergezellen.

Een aantal specifieke bomen met bijbehorende planeten zijn o.a.:

Berk – Venus

Eik – Mars

Esdoorn – Jupiter

Hulst – Aarde (!)

Iep – mercurius

Beuk – Saturnus

Es – de Zon

 

Zo zegt de aandacht van de Eik iets over onze marskracht, een disbalans van drijfveren en wilskracht. Wanneer marsenergie verstoord is en er lange periode op pure wilskracht en overlevingsdrift wordt geleefd, ontstaat disbalans. We zien dan een verhoogde en intense belasting van het lichaam, gesymboliseerd door Pluto positie in een horoscoop. Denk hierbij aan kanker. Zo ook bij de boom. Wanneer een boom wordt bloot gesteld aan veel straling, veel onrust, veel spanning (ook elektrosmog maakt hier onderdeel van uit), zie je een energetische verstoring ontstaan en is een logisch gevolg: ziekte.

 De ene eik is wel belaagd door de eikenprocessierups, de andere niet. Dit heeft alles te maken met de conditie en gesteldheid van de eik. De uitstraling. De energie.

 • de Eik triggert de ontwikkeling van jouw eigen kracht , moed en standvastigheid
 • de Eik helpt schaduwkanten te transformeren naar lichtkracht
 • de Eik spiegelt duidelijk dat er in de omgeving van de Eik (wijken) een hectiek en emotionele druk voelbaar is, grote stress factoren een rol spelen en de balans opnieuw gevonden wil worden tussen rust en ontspanning versus aktie en wilskracht
 • vertelt de Eik ons nu dat we regelmatig moe zijn, misschien meer dan een beetje moe? Energieniveau te laag is?!

 

De rups die onze Buxus aanvalt, is toch ook niet zomaar een onderwerp. En dan bewust die buxus wel en die buxus niet, reagerend op de sfeer waarin de buxus leeft en uitwisselt. Het zegt dus ook veel over de bewoners van het huis…. geeft een boodschap en desgewenst signaal af waar we iets mee kunnen…. dank je Buxus… want de Buxus:

 • helpt ons los te komen van het verleden zodat we blokkades kunnen opruimen
 • de Buxus helpt specifiek beter om te leren gaan met de levenskracht en verbinding met ons Hoger zelf
 • de buxus herinnert ons eraan dat voor een goede groei een evenwicht nodig is tussen aardse en kosmische energie….

 

En dan de mooie, hoge, waardige Es. Het bericht over de zieke Es raakte mij. In groten getale Essen die niet meer te redden zijn. Op spiritueel en sjamanistisch niveau vertelt de Es:

 • verbindt je met hartkwaliteiten! De Es hoort bij de zon.
 • de Es is optimistisch en doelgericht en zeer levenskrachtig
 • de Es is een boom die goed tegen luchtverontreiniging kan en een stootje kan hebben
 • Hildegard van Bingen zei dat de Es een symbool van bijzonder inzicht bij zich draagt…. De Es is een boom met terughoudende energie, voorzichtig en laat zijn blaadjes pas zien en groeien wanneer er echt geen vorst meer zal komen….
 • De es is een boom waar je niet snel en makkelijk contact mee maakt maar met enige investeringstijd, een vriend voor het leven in vindt.
 • De Es is eigenwijs maar ook zacht en lief maar kan slecht tegen chaos…. (zie hier de kwetsbaarheid en boodschap aan ons)

Is het niet bijzonder en verwonderend dat juist de Es nu last heeft van deze schimmel en de voorspelling van biologen is, dat er maar 2% van de huidige Essen in NL over zal blijven? De grootste groepen Essen staan in Flevoland, in de buurt van een groeiend vliegveld Lelystad. Toeval?
Bomen voelen veel aan, zijn als je het zo wilt benoemen, helderziend! Ze weten wat er aan komt…

 

De Aarde als onderdeel van een groter kosmisch lichaam

Bomen zijn net als dieren en mensen, gevoelig voor veranderingen in ons elektromagnetisch veld. Breuken in de aardkorst kunnen bijvoorbeeld disbalans veroorzaken. Achteruitgang van het immuun systeem heeft vaak meerdere oorzaken. In deze fase waarbij de zon relatief rustig is , zijn er grote veranderingen in elektromagnetische velden op alle planeten in ons melkwegstelsel. Stress ontstaat bij verstoringen in de leylijnen en energiebanen op Aarde. De vervuiling op alle gebied, de toenemende elektrosmog en verstoorde planeet energieën creëren onevenwichtigheid. De natuur reageert op menselijk onzuiver handelen. En de mens reageert onbewust op de grotere verschuivingen van de Aarde binnen het melkwegstelsel (en daarbuiten) en dient zich steeds bewuster te worden van zijn verantwoordelijkheden. Mensen zouden hiermee rekening kunnen houden door meer rust en stilte in te bouwen, tempo te vertragen, hartverwarmend bezig te zijn en liefdevolle vriendelijkheid centraal te stellen. Zuiverheid op alle niveaus zal steeds belangrijker worden.

 

Noorderlicht is een uitwerking van zonnewinden die de laatste maanden veelvuldig voorkomen. Iedere zonnewind die aankomt op Aarde veroorzaakt Noorderlicht en via dit licht en aankomende vibratie worden cellen gereset, oude informatie losgelaten en verwerkt en ontvangen wij stimulans om hart intelligenter te leven….

 

De eikenprocessierups en de Nachtvlinder

De vlinder die uiteindelijk wil ontstaan vanuit de fase van de rups is verbonden met ons licht, onze ziel, onze essentie en op lichamelijk niveau met ons DNA en cel-geheugen. Iedere zonnewind veroorzaakt een impuls om deze cel-informatie van meer licht te voorzien. De zonnewind geeft prachtig noorderlicht en biedt nieuwe kosmische informatie die deze cellen wil bereiken. Het is een essentieel onderdeel van een groter wordend bewustzijn en hogere intelligentie.

De positieve boodschap van de rups heeft dan ook alles te maken met:

Metamorfose, ontwikkeling, heling en het streven naar een hoger doel

De negatieve kant van deze rups zegt iets over:

Het onzekere aspect in jou en jouw leven, dromen die niet waargemaakt worden, onrust, geen focus, kwetsbaarheid, lage energie

De rups en vlinder horen bij het element lucht & ether.

De eikenprocessierups wil ons herinneren aan de kracht van de oorsprong, de boom die ons aardt en de bruggenbouwer is tussen hemel en Aarde. De rups die een nachtvlinder wil worden, vertelt alles over onze kwetsbaarheid, het leven wat geleefd wil worden. De rups staat voor het natuurlijke, ingebouwde vermogen te groeien en te ontwikkelen. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn en te blijven… en jouw weg te vervolgen….

Zoals de rups transformeert tot een vlinder, zo wil de ziel van de mens transformeren tot wie hij werkelijk is. Iedereen wenst een bijdrage te doen aan deze wereld. Alles wat leeft volgt zijn unieke weg en is onderdeel van een groter kosmisch lichaam.

 

Energetische huishouding van Nederland

De jaarhoroscoop van Nederland voor 2018 geeft aan dat er weinig lucht element aanwezig is. Het luchtelement staat voor (helder) denken en een relativerend principe. Het grotere denken en verbanden zien is in Nederland dit jaar geen grote kwaliteit… sterker nog; we neigen naar vluchtgedrag en korte termijn politiek. Daarnaast is er ook weinig water element in de jaarhoroscoop zichtbaar (gevoel, afstemming, zielsverbinding) maar des te meer vuur (moed, energie, wilskracht) en aarde (materie, vaste energie, zekerheden, vorm). Nederland is erg vol, druk en kent weinig stilte meer. Zou dat ook een esoterische, spirituele en bewuste reden kunnen zijn voor het vermeerderen van deze insecten? Is het geen symbool voor de energie van Nederland? Mensen hebben ruimte en rust nodig om zich te herinneren wie ze zelf zijn, los van prikkels en stimulans uit de buitenwereld.

 

Ook Lyme (wordt doorgegeven door 30% van alle vliegende insecten) is gerelateerd aan levenskracht. Mens en dier die Lyme overkomt zijn vaak gevoelsmatig kwetsbaar, onzeker en komen niet makkelijk voor zichzelf op. Door de Lyme wordt een leerproces aangeboden om de levenskracht in zichzelf te herstellen, blijheid en doelen hoog te houden! Op zoek naar contact en invulling….

 

Een ander kenmerk van insecten is, dat ze zorgen voor de verspreiding van het stuifmeel. Insecten kunnen niet denken maar kunnen hun weg toch vinden. Ze zijn uitstekend in staat tot samenwerking en samenleving! Zou dit niet een boodschap kunnen zijn voor de westerse wereld waar insecten ineens overal van zich laten horen? Volgens het hart samenwerken en samenleven vraagt aandacht?

 

Als aanvulling benoem ik dan ook graag het 13e sterrenbeeld, Ophiuchus / Slangendrager die een samenstand heeft met ons galactische centrum. Het 11e chakra verbindt ons met het bewustzijn van de Melkweg buiten het zonnestelsel. Het 11e chakra van de mens, het dier, de boom is met elkaar in verbinding in het universele, grotere kosmische lichaam. Alles staat altijd met elkaar in verbinding en beweegt nu sneller… tijdsbeleving verandert… intenties zijn sterker… energie reageert intenser op elkaar… alles volgens natuurlijke logica. Harmonie is de natuurlijke toestand van de natuur en de wereld. Iedere verstoring is een waarschuwing en een boodschap.

Overige transits (actuele planeetstanden) zijn in Juni 2018 en voor de komende periode belangrijk:

Mars conjunct (samenstand) zuidknoop:

–       terugval naar oude patronen

 • wilskracht (mannelijke daadkracht) in samenstand met oude patronen (uitputting van het lichaam wanneer we tegen de stroom in leven)
 • strijd omwille van materiële behoefte en drijfveren richting aardse zekerheden
 • valkuil in het herhalen van oude overtuigingen en doorzettingsvermogen tegen beter weten in (huis te duur maar niet los willen laten, baan niet hartverwarmend maar uit angst toch doorzetten etc.)
 • uitwerken van oude ziektes (uit-trillen van genen/familie patronen via het lichaam);
 • conclusie: via de wilskracht zullen we ons doel niet bereiken mits dit niet in samenwerking gebeurt met het hart. Wanneer verstijving en verharding plaats vindt in onze akties, zal de ontwikkeling en gekozen pad ons geen goed doen en al zeker geen bijdrage doen aan zielsontwikkeling.
 • Balans is een aandachtspunt. Onderzoek je drijfveren. Wees alert hoe en waarom je energie inzet. Voedt het je? Word je er blij van? Hoe is het met je reserve?
 • Mars maakt een inconjunct (lotsaspect) met Venus en de noordknoop: hoe wij omgaan met materie en uiterlijkheden, heeft grote invloed op de marskracht (Eik). Het lijkt een collectief leerproces te zijn beter om te gaan met onze schoonheid (de natuur) en de liefde meer te eren…. Kortom: energetische huishouding vraagt daadkracht en aktie. Doe je liefdevolle bijdrage aan jezelf en jouw omgeving en je bent een waardevolle bijdrage….

 

Jupiter driehoek Neptunus + Sirius conjunct Noordknoop

 • helderheid over werkelijke liefde, belangrijke relaties
 • groei in ontvankelijkheid en vrouwelijke kwetsbaarheid die als kracht meer getoond zal worden
 • helderheid over het te volgen pad, met de juiste mensen, de juiste sfeer en voeding zoals het aan onze behoeften voldoet
 • heling van pijn via het lichaam, uitwerking van oude informatie via cellen (omzetten van emoties en verouderde overtuigingen naar meer hartintelligentie)

 

Saturnus driehoek Uranus (langzaam intensiverende en toenemende invloed)

 • de mens is nu ruim 5000 jaar op Aarde! Tijd voor een reset en volgende ontwikkelingsfase, samen met de natuur. Terug naar de essentie en werkelijke behoeften. De mens is gaan vormgeven en zijn inspiratie bron steeds meer kwijt geraakt. Evenwicht wil hersteld worden op alle niveaus.
 • Feng Shui?! Meer evenwicht en balans in en om je huis zal logischer worden
 • We groeien toe naar een tijdsbesteding waarbij ruimte, inspiratie en vrijheid net zo belangrijk zijn als verantwoordelijkheden, vorm en aardse zekerheden
 • Levensvreugde hangt af van de kwaliteit in onze omgeving. De invloed op ons algemene welzijn wordt grotendeels bepaald door de energetische uitwisseling met jouw omgeving

Antares conjunct Saturnus in Slangendrager (13e sterrenbeeld) + Pluto in samenstand met ons galactische centrum

– Het grotere ontwikkelingsproces gaat over het loslaten van karmische lijdensweg, meer leiding geven aan licht en liefde in ieders leven, keuzes maken die bijdragen aan kwaliteit en vrede. Ieder verantwoordelijk voor zichzelf. Elke ziel op weg naar meer eigenheid. Zorg dragen voor jouw unieke talenten en bijdragen aan de wereld vanuit passie en unieke kracht.

 

 Ik hoop dat dit artikel bij mag dragen aan bewustzijn van natuurkrachten, waar wij als mens een belangrijke positieve bijdrage aan kunnen leveren. Weet dat de bomen voor ons zorgen. Een commitment met ons aangaan, hun wortelstelsel reikt tot de huizen, vaak tot de voordeur! Hoe hoger ons bewustzijn, hoe belangrijker onze gronding is. Zij ons voeden… De zachte, rustige, betrouwbare en ontvankelijke kracht van de meeste bomen zijn voor mij vergelijkbaar met de verbinding met jouw eigen Hoger Zelf.

De bomen hebben een diversiteit in wijsheid waar we veel van kunnen leren.

Laten we lief zijn voor elkaar en voor de bomen!

We hebben elkaar veel te bieden!

TIPS

 

 1. Keltische bomenroute Colckhof in Heino (Salland, Overijssel): https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/colckhof/route/keltische-bomenroute-colckhof-bij-heino-salland

 

 1. Welke boom hoort bij jouw verjaardag? Zie: http://eostresworld.be/astrologie/boom.htm

 

Universe Astrology zwaanHartegroet,

 

Lia Ouëndag

www.universeastro.nl

Volg ons en

Geef een reactie