Realiteit en bewustzijn – de collectieve ontwikkelingsweg

Geplaatst op Geplaatst in hoofdcategorie

Realiteit en bewustzijn – de collectieve ontwikkelingsweg

Ik maak me zorgen. Ondanks dat mijn vertrouwen groter is dan deze zorgen, voel ik een onderhuidse druk waar ik naar moet handelen aangaande het 5G verhaal in Nederland.

Graag deel ik de volgende hoogtepunten met betrekking tot de collectieve ontwikkelingsfase van dit moment:

Handelen.
Acteren.
Bewuste levens leven.
Jezelf durven zijn.
Verzachten.
Meer kwaliteit en minder hebzucht.
Vereenvoudigen en vertragen.
Doorpakken.

Er kunnen wonderen gebeuren deze tijd. We ronden een lange, karmische periode af waarbij we op zielsniveau graag aangaan wat ons nog in de weg ligt. Oude patronen willen doorbroken worden. In het klein en in het groot. Karmische patronen uit families, culturen en bekende emotionele lijdensweg lijken oud nieuws te zijn. Het voedt ons niet meer. Familie krijgt een andere betekenis. We voelen ons verbonden met de mensen met wie we hart-contact maken en uitwisselen vanuit dezelfde energie en frequentie.

Verantwoordelijkheid nemen voor jouw behoeften, normen en waarden horen bij een praktisch, geaard leven. Graag openen we onze ogen voor wat er daadwerkelijk aan de hand is en delen we met de wereld. Onze ziel wil niets liever dan het leven leven. Een unieke bijdrage aan deze wereld leveren. En sociaal verbonden zijn….
Als mens kozen we voor een leven op Aarde omdat hier op dit moment een ontwikkelingsweg en gezamenlijke groei ervaren kon worden.

Toch worden we veelal afgeleid door de lijdensweg, door het pijnlichaam wat veelal gevoed wordt door de karmische weg. We zijn gek op emoties. Lijken verslaafd te zijn aan korte termijn prikkels zoals suiker, televisie, alcohol, pillen en telefoontjes. Het regelmatig uitzetten van je telefoontje, stoppen met koffie, suiker en alcohol geeft meer tevredenheid en geluk maar vooral verbinding met jouw potentieel. Het lichtnetwerk op Aarde is afhankelijk van ons bewustzijn. We delen informatie met de kosmos en dragen bij aan het lichtnetwerk door te leven naar de inzichten die we hebben opgedaan. Door de mooie boeken die we lezen en zo prachtig vinden ook toe te passen en ernaar te handelen. En ook de praktische, actuele actualiteiten te volgen en op waarheid te filteren.

Zo ben ik sinds een aantal maanden het 5G gebeuren aan het onderzoeken. 5G staat voor de vijfde generatie van technologie binnen de mobiele telefonie. 5G biedt, in vergelijking met de voorgaande generatie 4G, een nog snellere verbinding met het internet. Ik krijg er een misselijk en duf gevoel van. Ik wilde het gaan begrijpen en het wordt iedere dag duidelijker. De situatie in Nederland is zeer ernstig. Ik voel me een wereldburger maar draag Nederland een warm hart toe. Ik woon, leef en werk in Nederland en draag graag mijn steentje bij. Het 5G verhaal is stroperig en de astrale krachten die ermee gepaard gaan zijn groot. Daarom vraag ik je, jezelf in het licht te zetten, bescherming te vragen en in jouw hart te gaan zitten wanneer het over 5G gaat.

Ik neem je graag even mee…

Als grote tegenhanger van de bewuste mens die zich op hartniveau sneller ontwikkelt dan voormogelijk gehouden kan worden, is er een tegenkracht. Deze tegenkracht is 5G. Het is een middel waar enorme belangen achter zitten die niet bezield zijn en geen hartintelligentie kennen. De motivaties voor 5G worden dan ook gevormd vanuit hebzucht en ego gerelateerde eigenbelangen. Het is een gekte. Een uit de hand gelopen technische ontwikkeling die niet synchroon loopt met de natuur en menselijke behoefte. 5G zal een magnetron effect hebben wat met geen pen te beschrijven valt. Het verdooft de creatieve energie van alles wat bezield is op Aarde en schaadt ons zelfregulerende vermogen. Het is een overload aan astrale energie. Het is een verdere verdoving van de persoonlijke kracht die ons zo vruchtbaar en creatief kan laten bijdragen.

Het project 5G is een cruciale stap die heel, heel veel licht en helderheid vraagt. Ik vertrouw op natuurkrachten en de levenskracht van ieder mens. En gelukkig, er zijn landen die wakker lijken te zijn. Zo bijvoorbeeld Finland: https://prepforthat.com/finland-5g-health-risk-petition/
En Zwitserland:https://www.activistpost.com/2019/05/1000-protesters-against-5g-in-switzerland-telecom-industry-has-provided-no-scientific-evidence-that-5g-is-safe.html

Er is een 5e generatie wifi nodig voor een zelfsturende auto. Wie daar behoefte aan heeft is nog niet duidelijk. Ik geef de voorkeur aan een auto op waterstof!

Deze documentaire geeft een helder beeld en inzicht over de feiten rondom 5G.

https://youtu.be/WBpZFqR6Qzk

De conclusie is schokkend.
De concrete schadelijke gevolgen die 5G kan krijgen zijn bekend.
De stad Brussel heeft als zetel van de EU, als stad besloten dat 5G in Brussel zelf, niet welkom is omwille van deze schadelijke effecten op de gezondheid.

Lees je in. Verdiep je in de concrete feiten. Veel informatie is beschikbaar in binnen- en buitenland.

Hier nog een link waarbij wereldwijde protesten zichtbaar worden gemaakt:

https://truthbits.blog/2019/04/08/5g-and-cell-tower-protests-worldwide/

De gehele Aarde zal beïnvloed worden door 5G, in iedere telefoon en wifi achtig apparaat zal de verbinding met 5G worden gerealiseerd:

https://realfarmacy.com/5g-space-radiation/

In Nederland is het zo geregeld dat om een 5G netwerk te lanceren, de telecommunicatiewet dient te worden aangepast. Deze wet zegt dat overheden verplicht worden om 5G apparatuur te plaatsen op bushokjes, lantaarnpalen, straatmeubilair, putdeksels, verkeerslichten etc., dus ook in de directe omgeving van huizen (dit is een wezenlijk verschil met het huidige 4G). Om bedenkingen hierover kenbaar te maken, kun je via deze link reageren richting de overheid:

https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode

Dit wetvoorstel en ook onze mogelijkheden als burger te reageren worden niet gecommuniceerd en de vraag is überhaupt of Nederland een standpunt gaat innemen. Daarom is het zo belangrijk dat Nederlanders handelen naar bewustzijn! Handelen en acteren naar hun hart intelligentie. Geaard zijn. Leven naar hun ideeën.
Gelukkig zijn er hier en daar wat geluiden en lijken we met een wat trage opstart toch ons te gaan beseffen wat er gebeurt. Maastricht stelt vragen:

https://www.1limburg.nl/onduidelijkheid-over-gezondheidrisicos-5g-netwerk

En er zijn wat initiatieven in de media bekend gemaakt, waaronder het bouwen stralingsarme appartementen in Noord-Holland. Hierbij enkele links:

https://www.benronline.nl/nieuws/2808/stralingsarme-appartementen

De Nederlandse overheid informeert beperkt. Er is een antennebureau, dat wel:
https://www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
Hieruit kunnen we opmaken dat in Den Haag reeds experimenteer vergunningen zijn afgegeven? Dit antennebureau verwijst naar informatie over gezondheidsrisico’s (zie laatste alinea) maar op de daadwerkelijke informatiepagina wordt er niets vermeld. Ik heb de gemeente, diverse lokale politieke partijen aangeschreven en provincie en heb na weken nog geen enkele reactie ontvangen op mijn vraag naar hun 5G plannen, gezondheidsbeleid en mogelijke witte (5G vrije) zones.

Wat bekend is, dat zowel Duitsland als Frankrijk 5G vrije zones willen gaan inpassen. Maar Nederland als meest vervuilde land in Europa heeft voor alsnog de volledige regie uit handen gegeven aan de providers. De providers mogen bepalen hoe, wat en wanneer ze 5G zullen implementeren. De overheid geeft de volledige implementatie hiervan aan providers en draagt (nog) geen zorg voor gezondheidsbeleid. Er is geen kaart of overzicht beschikbaar. De overheid kan ons niet informeren?
Wel kunnen we ons verzamelen in Den Haag op 9/9, een manifestatie is georganiseerd:

https://images.jdreport.com/wp-content/uploads/2019/08/Pamflet-landelijke-demonstratie-5G-verkorte-versie.pdf

Maar voor de datum 9/9 dienen wij massaal te reageren op dit wetsvoorstel door de link Internetconsultatie. De sluitingsdatum is gesteld op 9/9.
Laat je niet ontmoedigen door de vele tekst in deze internetconsultatie. Vul het veld in met jouw bezwaar, scroll door, ga verder, vul je emailadres in , wel of geen naamsvermelding en bevestig jouw inzending. ruim 500 mensen hebben dit tot nu toe gedaan. Wij leven met ruim 17,18 miljoen mensen in dit land! Nogmaals de link: https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode

Nederland is het land met de grootste elektromagnetische straling van Europa. De vuistregel blijft van kracht: des te meer afgelegen, des te minder zendmasten. Nederland spant de kroon. Teveel mensen op een klein stukje land. We hebben last van licht- en luchtvervuiling en onze wateren zijn grotendeels aan het verslechteren. Onze waterkwaliteit is een groot aandachtspunt. Rivierwater maakt ons ziek. Meren raken hun leven kwijt. Mensen staan onder druk. Er zijn 12,7 miljoen wegvoertuigen. Er komen steeds meer snelwegen en huizen worden bij gebouwd. De huizen in Groningen zijn nog niet eerder zo duur geweest en schaars. Ondanks de aardbevingen, wordt het hoge Noorden ontdekt. De Nederlander zoekt rust en ruimte. Maar waar?

Er is veel lichtkracht aanwezig maar het grote thema van Nederland is Saturnus! De Saturnus meridiaan loopt over Nederland. Het maakt van ons harde werkers met enige bescheidenheid en family minded. We willen aarding, logica, fundament en betrouwbaarheid ontwikkelen. De les die bij Nederland hoort is:  verantwoording durven nemen voor jouw grond, jouw land en jouw fundament. Een mening durven vormen. Geen afvoerputje zijn. We voeren letterlijk veel af via onze rivieren. We dreigen te verzanden in teveel details en een overgeorganiseerde overheid en Europese onzichtbaarheid. We voelen veel. Nederlanders zijn gezellig, ruimdenkend en tegelijk kneuterig maar hebben geen ruggengraat. De groep Nederlanders die handelt naar waarheid, normen en waarden, zorgvuldig en beschaafd is, zou in rap tempo moeten groeien. Er is een noodzaak te gaan reageren op waar het werkelijk over gaat.

We kunnen geloven in onszelf.
In de natuur.
5G of niet; de natuurkracht blijft.
Zonnewinden hebben veel invloed op elektromagnetische straling en digitaal verkeer. Dat is de troost. Een flinke zonnestorm zal de vele satellieten uitschakelen.
Toch heeft de Aarde onze steun nodig, dienen wij onze verantwoordelijkheid op te pakken en is de leerles van deze collectieve ontwikkelingsweg dat wij handelen naar de waarheid en ons bewuster worden.
Ons licht en onze persoonlijke keuzes zijn van groot belang. Wij hebben veel invloed. En daar kunnen we op de juiste wijze naar handelen…

Count your blessings.
Je bent een rijk mens.
Vol mogelijkheden en potentieel.

Leg je telefoon vaker weg.
Schakel de wifi ’s nachts uit.
Maak oogcontact, leef met zachte ogen.
Wees aanwezig.
Adem door en voer je plannen uit.
Spreek je uit.

Wil je ook bijdragen? Voel je vrij dit artikel te verspreiden.
Ik wens dat deze bijdrage enige prikkel mag vormen Nederland energetisch op te schonen en helderheid zal toenemen op alle niveaus.

Namasté,

Lia Ouendag

Volg ons en

Een gedachte over “Realiteit en bewustzijn – de collectieve ontwikkelingsweg

Geef een reactie