Universe Astrology

Universe Astrology; Astrologie 2.0!

Universe Astrology geeft vorm aan de Astrologie van déze tijd! Meegegroeid met de tijd, rekening houdende met werkelijke planeetstanden en heldere sterren die ook daadwerkelijk zichtbaar zijn aan de hemel.
Universe Astrology is de kosmische taal van het hart, met een knipoog naar de astronomie.

Ruimtebewoner op Aarde

Welkom op Aarde sterrenmens. Je hebt er voor gekozen een leven te leven op planeet Aarde. De frequentie op Aarde verandert snel. Dit is inherent aan de huidige fase op Aarde. Het universum beweegt continu en maakt net als wij, een bewustzijnsgroei en ontwikkeling door. Het leven op Aarde is hiermee in afstemming.  Planeetinvloeden en zichtbare sterren om ons heen wisselen met ons energie en informatie uit. Mijn astrologische werk gaat over deze pure,  kosmische levenskracht.

Horoscoop van de ziel is bij Universe Astrology een plattegrond van het heelal op jouw geboortemoment, precies zoals het is!

De horoscoop van de ziel geeft informatie over jouw levensloop en zielsplan. In een persoonlijke horoscooplezing ontvang je concrete informatie over de huidige kosmische invloeden, jouw zielsontwikkeling en rol tijdens dit leven. Wanneer wij rekening houden met deze informatie, kunnen wij makkelijker onze vrije wil inzetten en onze talenten door ontwikkelen. ons hart volgen wordt dan een logische stap! Vanuit de horoscoop van de ziel ontstaat er meer begrip over waarom het gaat zoals het gaat. Het brengt inzicht, vertrouwen en contact met jouw (wel)zijn. De uitleg van de horoscoop wordt ervaren als een wegwijzer op je levenspad. Dit consult staat voor een snelweg naar jouw hoger zelf en biedt een mooie kosmische reis. Universe Astrology is een compleet en zeer effectief instrument wat direct richting biedt.

Een horoscoop die verder gaat dan een mentaal beeld

De horoscoop die ik gebruik vertaalt niet alleen de planeetinvloeden van de huidige Saturnus, Mercurius en andere planeten maar geeft een totaal overzicht van alle belangrijke kosmische invloeden die van belang zijn tijdens een leven op Aarde. Denk aan zonnestormen, huidige planeetsferen, sterrenstelsels die in beweging zijn, zwarte gaten en de uitwisseling met onze grote buren zoals Sirius en de Plejaden. Iedere horoscoopuitleg is maatwerk, afgestemd op jouw zielsontwikkeling en persoonlijke rode draad in dit leven.

Lia’s werkwijze is een samenwerking tussen natuurkracht, kosmische astrologie en een knipoog naar de astronomie.De werkwijze die ik hanteer gaat met de tijd mee en is gericht op de actuele reis die ons melkwegstelsel maakt. Astrologie mag naar mijn idee niet langer mentaal en alleen psychologisch benaderd worden.

Astrologie is de vertaler voor kosmische hart-kennis.

Het feit dat onze atmosfeer alsmaar dunner wordt, geeft aan dat het leven op Aarde meer en meer in verbinding staat met de invloeden om ons heen. Wij worden kwetsbaarder maar ook krachtiger wanneer we deze kwetsbaarheid als ingang naar meer essentie en zuiverheid inzetten.

Universe Astrology is mijn passie en met genoegen bied ik je de antwoorden op grote levensvragen.

Universe Astrology zwaan

Hartegroet,
Lia Ouëndag

ook zichtbaar op: https://www.astroloog-info.nl/bdr3162410-Universe-Astrology.html